let's go梁西華

let's go梁西華

人皆尋夢 夢裡不分西東
片刻春風得意
未知景物朦朧
人生如夢 夢裡輾轉吉凶
尋樂不堪苦困
未識苦與樂同
天造之材 皆有其用
振翅高飛 無須在夢中
南柯長夢 夢去不知所蹤
醉翁他朝醒覺
是否跨鳳乘龍

视频
CNworld